Luboš Mottl.Bude disponovat plnou mocí a spolurozhodovat o hospodaření nemocnice, která bude organizačně nadále spadat pod Oblastní nemocnici Náchod.

„V tuto chvíli je potřeba poskytnout lidem smysl v tom, co dělají, a to se nakonec projeví i v ekonomických ukazatelích. Jako první je potřeba vyřešit nastavení vztahů mezi náchodskou a rychnovskou nemocnicí a odstranit nepříznivou personální situaci na jednotlivých odděleních,“ uvedl Mottl.