Lidé s mentálním postižením potřebují celoživotní vedení a podporu v učení. Vzdělávání v období dospělosti poskytuje důležitou životní náplň, kladně ovlivňuje jejich sebedůvěru a otevírá jim nové možnosti v jejich socializaci.

Základní škola Kolowratská, na odloučeném pracovišti Českých bratří, organizuje Večerní školy. „Večerní škola je určena pro dospělé klienty s mentálním postižením. Jejím obsahem jsou nejen aktivity spojené s opakováním již nabytých vědomostí, dovedností a návyků, ale i rozvoj v oblasti sebeobsluhy, samostatnosti a zručnosti,“ komentovala iniciativu zařízení Veronika Matiásková.

jak doplnila, v letošním školním roce budou žáci opět nakupovat, vařit, žehlit, vyrábět z keramické hlíny a zdokonalovat se v ručních pracích. Také se seznámí s novými technikami, jako je malování na sklo, dekupage, drátkování, drhání, frotáž či jednoduchá papírová technika zvaná embosing.