Z největších stavebních akcí mohu jmenovat opravu místní komunikace, která nás vyšla přibližně na tři čtvrtě milionu korun. Dalšího čtvrt milionu putovalo na rekonstrukci čističky odpadních vod, kde bylo nutné obnovit dosluhující technologii. Okolo sto šedesáti tisíc korun pak stálo budování výpusti z koupaliště.
Právě na zdelovském koupališti, které je otevřené zpravidla od června do konce srpna, se konal letos jubilejní, již patnáctý ročník Zdelovské lávky.

Na tradiční oblíbené akci se sešlo okolo pěti set návštěvníků, přibližně sto třicet zájemců si zasoutěžilo v běhu, skoku, či jízdě na lávce o lákavé ceny. Celé klání moderoval proslulý sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Tento rok se chystáme ještě na pořádání branného závodu, mikulášské nadílky, anebo setkání důchodců, kdy se téměř všichni senioři z obce právě v tento jeden den v roce sejdou ke krátkému programu a přátelskému posezení.

Vedení obce chce ještě stihnout žádost o dotaci na změnu územního plánu, kterou chystá na příští rok. Na úřadě se totiž množí žádosti soukromníků a vlastníků o zahrnutí pozemků – jako stavebních – do územního plánu obce. Obecní úřad by se také brzy měl dočkat nového zateplení, stejně jako místní budova pohostinství, vlastněná taktéž obcí.

Rubriku přinášíme každý týden v úterním vydání.
Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce. (jan)