V senátním obvodu Rychnov nad Kněžnou se probojovali do druhého kola Miroslav Antl a Jan Grulich. V prvním kole zvítězil jen o dvě procenta nad ředitelem dobřanské školy dosavadní senátor Miroslav Antl. Očekává se tak vyrovnaný souboj i v druhém kole. Bude přitom záležet na volební účasti a na tom, ke komu se přikloní voliči ostatních kandidátů, především pak voliči místostarostky Rychnova nad Kněžnou Jany Drejslové, která skončila na třetím místě s necelými 19 procenty hlasů.

Sázková kancelář FORTUNA, která vypsala kurzy pro druhé kolo pro všech 26 senátní obvodů, vidí v Královéhradeckém kraji jako nejvyrovnanější duel právě mezi kandidáty pro senátní obvod Rychnov nad Kněžnou.

U volebního stanoviště může hlasovat osoba, která je voličem podle zákona upravujícího volby do Senátu, a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a která má trvalý pobyt v okrese, pro které bylo dané stanoviště zřízeno (u jiného volebního stanoviště jí nebude hlasování umožněno). Volič je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem (cestovní doklad nestačí, neboť neobsahuje údaj o trvalém pobytu).
(zdroj: KÚ Královéhradeckého kraje)