Prvenství za nejhorší hospodaření nemocnic Královéhradeckého kraje si za loňský rok zasloužila ta rychnovská. Přesné důvody však zatím nejsou známy. 

Podle mluvčího kraje Imricha Dioszegiho je tento stav historicky zapříčiněn nevýhodnou privatizací vybraných segmentů péče v devadesátých letech minulého století. „Na zajištění provozu vyžaduje nemocnice nejvyšší provozní prostředky nad rámec zdrojů získaných ze zdravotního pojištění,“ uvedl mluvčí.

V současné době se dělá audit hospodářských výsledků loňského roku a jako jeho součást se provádí analýza jednotlivých činností. „Až z té vyjde nějaký výsledek, takže bych zatím nechtěl střílet od boku,“ vysvětlil ředitel rychnovského špitálu Miroslav Vávra a dodává, že výsledky auditu jsou, ale souhrnně za celou nemocnici. Důležité je prý analyzovat výsledky jednotlivých oddělení.

Až detailním rozborem se zjistí, v kterých oblastech dochází k tomu, že náklady jsou příliš vysoké v porovnání s výkony, které nemocnice dělá.

Řešení, jak situaci zlepšit, už Miroslav Vávra zná. „Samozřejmě že už máme plány do budoucna. Na základě analýzy budou provedeny změny, které změní strukturu a charakter nemocnice,“ uvedl ředitel špitálu, avšak nechtěl prozradit nic bližšího.

„V první řadě se to musí dozvědět zaměstnanci a oddělení, kterých se to týká. A to se nemůžou dovídat z tisku,“ řekl Miroslav Vávra.

Kroky ke zlepšení ekonomické situace v Rychnovské nemocnici, která loni hospodařila nejhůře, se nejprve projednají s odborovou organizací a také s dotčenými zaměstnanci, teprve potom budou zveřejněny.

Ředitel špitálu Miroslav Vávra však připustil, že pokud dojde ke změnám v rozsahu některých činností, může to být doprovázeno i tím, že se někteří zaměstnanci stanou nadbytečnými a bude nutné je propustit. Prý to ale rozhodně nebude masový projev. S tím souhlasí také tiskový mluvčí Královéhradeckého kraje Imrich Dioszegi.

„Na prvním místě zůstávají především zájmy pacientů, proto jsou změny vedeny cestou minimalizace negativních dopadů na pacienta. Změny ve veškeré činnosti nemocnice jsou však nezbytné pro zachování provozu tohoto zařízení,“ uvedl Imrich Dioszegi.

Podle Miroslava Vávry změny budou zásadně pozitivní, protože pokud se zlepší hospodaření špitálu, tak tím vznikne prostor pro to, aby se změnil i způsob chodu jednotlivých oddělení.

„Můžu prozradit ještě to, že v první etapě se změny, které budou prováděny, nebudou dotýkat přímo zdravotnických pracovišť,“ řekl Miroslav Vávra.

V předchozích letech na tom byla nemocnice ekonomicky obdobně. Dlouhodobě ji drží při životě pouze vyrovnávací platby ze strany Královéhradeckého kraje za poskytování zdravotní péče. V loňském roce, po zpracování prvního plánu stabilizace, nemocnice dílčím způsobem zefektivnila svůj provoz.

„Do budoucna se očekává hospodaření na podobné úrovni, které dosahují zbývající čtyři holdingové nemocnice,“ uvedl mluvčí Imrich Dioszegi.