Akce se uskuteční 5. dubna v kulturním domě v Dobrušce a všechny honoráře vystupujících i částka za pronájem sálu budou věnovány ve prospěch večera.
To samozřejmě znamená, že půjdou především ve prospěch dětí z Dětského domova v Sedloňově a také zařízení, kde vyrůstají.

Ředitel Dětského domova Mgr. František Veverka o úmyslu organizátorů řekl: „Náš společenský večer vedle tance a doplňujícího programu nabídne exkluzivní možnost vážně-nevážné zábavné dražby. Naším záměrem je, aby návštěvníci v průběhu akce vydražili jimi vybraný, vystavený předmět, obrázek či dílko umělecké hodnoty a aby se za hodnotu minimálního dražebního vkladu 100 korun stali jeho majiteli a tím i podporovateli cílů a snů našich dětí."

Technika dražby na tomto charitativním večeru bude spočívat v nabídkách dražitele na přiložených arších.
Vydražený předmět si jeho majitel samozřejmě odnese domů a stane se mu upomínkou nejen na příjemně strávený večer, ale především upomínkou na dobrou věc.
Dodejme, že Dětský domov v Sedloňově pečuje o 35 dětí ve věku od 4 do 25 let, které jsou rozděleny do 5 rodinek, v nichž se jim vychovatelé „tety a strejdové" snaží nahradit rodiče a vytvořit rodinné zázemí.
Tím naplňují motto tohoto dětského zařízení: „Žije-li dítě v bezpečí, hledá lásku. Žije-li v lásce, hledá přátelství a potom bude schopno obojí přijímat a dávat."
Ředitel zařízení se netají tím, že bez veřejného zájmu a podpory by nebylo možné úspěšně nastartovat životní dráhu dětí „nad propastí", a to je také jeden z důvodů, proč se první charitativní večer uskuteční.

Dana Ehlová