Účinkovat na něm budou Helena Tamelová, kterou bude na varhany doprovázet mladý talentovaný hudebník z Valu u Dobrušky Pavel Svoboda. Během večera zazní díla J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, F. Mendelssohna-Bartholdyho, Ch. M. Widora, Z. Pololáníka a také Luboše Sluky. Právě skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka potvrdil svou zdejší účast. Akci pořádá Opočenská beseda.