„Těší mne, že tato významná opočenská dominanta tak získala důstojný vzhled. Stejnou pozornost si však zaslouží i historické varhany uvnitř kostela, které jsou bohužel v žalostném stavu. Jedná se o hodnotný a unikátní nástroj, který dle vzpomínek místních měl krásný zvuk. Nejen já si přeji, aby se ho podařilo nástroji navrátit. Myšlenka opravy varhan se zrodila v loňském roce a jsem velice ráda, že získala podporu i u zastupitelů města. Do záchrany varhan se kromě města Opočna zapojily také spolky Provarhany a Opočenská beseda a Římsko-katolická farnost Opočno. Společně jsme připravili projekt na získání financí na obnovu historických varhan,“ uvedla starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Spolek Opočenská beseda v rámci projektu připravil cyklus benefičních koncertů, jejichž výtěžek bude věnován právě pro tento účel. „V Opočně se tak můžeme těšit na řadu zvučných jmen a neopakovatelné hudební zážitky. Dovolte mi, abych vás tímto pozvala na některý z benefičních koncertů. Přispět můžete také finančně na sbírkové konto, které bylo pro tento účel zřízeno,“ dodala starostka.