Původně rostl poblíž starého kina, kde se v rámci rekonstrukce venkovních prostor mýtí tamní zeleň. V pondělí se „oblékal“ nejen do světelné výzdoby.

Slavnostně rozsvícen pak bude 2. prosince, na první adventní neděli, kdy je na náměstí připraven i sváteční program.