Galerie SkřínkaNápad na založení Galerie Skříňka se zrodil v hlavě Kateřiny Klapalové a Martina Zemanského, když na stránkách města Kostelce nad Orlicí zahlédli inzerát na pronájem vývěsní skříňky. Již dříve tito mladí umělečtí nadšenci přemýšleli, jak do Kostelce přinést platformu pro možnou prezentaci lokálních autorů.

Tři pronajaté vývěsky v ulici I.J. Pešiny tak již od první březnové výstavy Není seno jako seno nutí hledat občany nové významy věcí ve městě.

Mladý autor Martin Zemanský z Hradce Králové umístil v pondělí v ulici 
I. J. Pešiny svou uměleckou instalaci s názvem Proud.

A odezva se dostavila téměř okamžitě. „Po krátké době nás kontaktovala městská policie, že výstavu musíme upravit, nebo ji policisté odstraní. Ihned jsme se tedy začali snažit o záchranu situace. Celé pondělí se pro nás tak stalo jakýmsi telefonickým maratonem po úřadech. Vstřícný přístup jak policistů, tak úředníků, nakonec znamenal, že jsme společně našli řešení," řekla Deníku Kateřina Klapalová z Kostelce, která se o výstavy ve jmenované ulici stará. Velitel městské policie Petr Černohorský se k věci vyjádřil takto: „Strážníci provozovatele výstavy oslovili a doporučili ji pozměnit, hlavně s ohledem na bezpečnost občanů. Instalace totiž zasahovala do veřejného prostoru – chodníku. To není možné ani z hlediska předpisů. Autorům jsme také vysvětlili, jak by měli v takovém případě standardně postupovat a zařídit si takzvaný zábor."

Po jednání s úřady o možném rozhodnutí o záboru nakonec umělci přistoupili k variantě „přesměrování proudu" tak, aby nezasahoval do chodníku. Než se ovšem k úpravám stihli dostat, objekt byl poničen.

Pravděpodobně v úterních podvečerních hodinách došlo k poškození instalace. Zlatý proud byl zohýbán a zlámán. Oprava by nebyla téměř možná, galeristé 
se raději rozhodli dílo úplně odstranit. Není známo, komu výstava vadila natolik, že se rozhodl vyjádřit svůj názor takovým razantním způsobem. Městští policisté si chvíli dokonce mysleli, že si celé dílo zničil autor sám, když se jej snažil přepracovat do smluvené podoby.

Autor Martin Zemanský bere celou příhodu s nadhledem: „Instalace vydržela v městské ulici jen dva dny. Ale společně s Galerií Skříňka jsme rádi, že umění vzbuzuje v lidech reakce, od toho tu přece je. Snad by se dalo říci, že tím, co se stalo, výstava splnila svůj účel. Chceme přispívat k tomu, aby lidé při pohybu v ulicích zvedli hlavu, aby je něco zaujalo, zaskočilo, udivilo, vytrhlo ze stereotypního vnímání města. Zamyšlení a diskuze jsou podle nás velice důležité, jsme vděční 
za pochvalu i kritiku."

Záměr se tedy povedl. Mezi obyvateli Kostelce i na stránkách galerie na sociálních sítích se začalo debatovat – kladně, záporně i nechápavě. Konstruktivní kritikou nešetří ani místní, kteří do umění mají také co mluvit. Doporučují například umístění štítku s textem na vysvětlenou anebo lepší estetické zpracování. Nicméně zástupci Galerie Skříňka slibují, že v příštích týdnech ještě určitě „vrátí úder" s novým počinem ve vývěsních skříňkách.

Kateřina Janečková