V neděli 1. dubna jsme vstávali kolem osmé hodiny ranní do pěkného slunného dne, za dvě hodiny bylo na nebi šedivo a z oblohy padaly veliké vločky sněhu, za další dvě hodiny opět nad hlavami modro s několika bílými obláčky. Když jsme pak v jednu hodinu odpoledne stoupali do kopce směrem k lesnímu zátiší „U svatého Prokopa“ nad Vamberkem, razili jsme si cestu sněhovou vánicí.

Sluníčko si zase nesměle prorazilo cestu mezi mraky, když v dvě hodiny hodiny odpoledne zahájila setkání úvodním slovem předsedkyně OSTMV, paní Jarešová, která přivítala přítomné hosty a poutníky, popřála jim pěkný zážitek a vyzvala děti vedené učitelkou z vamberské pobočky Základní umělecké školy F. I. Tůmy z Kostelce nad Orlicí, paní Ichovou, aby předvedly komponované pásmo plné písniček a básniček o přírodě, vodě a zvířatech.

Atmosféru dotvořila paní Hurdová, která se ujala hudebního doprovodu na kytaru. Účinkující děti byly často odměněny potleskem asi čtyřicítky přihlížejících z řad turistů a kolemjdoucích.

Nikoho nepřekvapilo, že konec vystoupení byl opět doprovázen sněhovými vločkami. Samotný akt „otevření studánky“ byl svěřen zástupkyni mladé generace, Barboře Nunvářové, která tak učinila symbolicky pomocí velikého „zlatého“ klíče a s přáním, aby studánka dala napít vody všem žíznivým pocestným a lidem dobré vůle.

Závěrem setkání pak paní Jarešová poděkovala přítomným za účast, popřála jim úspěšnou turistickou sezónu a vyslovila naději, že snad v příštím roce se na této akci sejdeme v hojnějším počtu a za lepšího počasí. Poté se všichni rozešli, někteří domů, jiní zamířili na posezení do příjemného prostředí Chaty Na Vyhlídce.

Václav Matějka, kronikář města Vamberka.