Po 28 letech práce v Městské knihovně ve Vamberku končí její dlouholetá vedoucí Jaroslava Martinová. Z rozhodnutí radních.

„To, co se tady stalo, je pro knihovnu docela likvidační, protože v tu ránu tady nemá profesionální vedení. Zůstává tady kolegyně, které je 68 let, má půlúvazek a už je v důchodu, na celý úvazek je kolegyně, která je magistra rekreologie a je tady novicka, a půlúvazek má mladá maminka, kuchařka, která nám balila knížky a dárky pro děti. Nikdo nebyl pověřen vedením s tím, že tuto funkci přebírá starosta,“ říká Jaroslava Martinová, kterou odvolání citelně zasáhlo.

O odvolání vedoucí knihovny k 31. srpnu bylo rozhodnuto na zasedání rady města 16. srpna.

Pro Vamberk možná lépe, že téhle "parády" si při příjezdu do Vamberka všimne jen málokdo. Už léta zarůstá zelení. Zdroj: archiv
"Liďák" ve Vamberku dál chátrá a ztrácí se v džungli náletů

"Nadřízené profesní instituce, počínaje Národní knihovnou v Praze a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, včetně stavovské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků, oceňují dlouholetou práci vamberské knihovny, inspirativně a iniciativně vedenou paní Jaroslavou Martinovou. Pod jejím vedením získala Městská knihovna Vamberk v roce 2010 titul Knihovna roku. Kulturní činnost a další aktivity, které knihovna pod vedením paní Martinové pořádá pro širokou veřejnost, počínaje semestry Univerzity třetího věku a konče četnými akcemi pro děti, jako je například již tradiční dětský příměstský tábor, jsou veřejností ceněné a pro děti a rodiče nenahraditelné," zdůrazňují iniciátoři petice, kteří věří, že napomůže rozhodnutí přehodnotit.

Její zveřejnění vyvolalo velké množství reakcí.

"Bylo to rozhodnutí Rady města Vamberka z hlediska dlouhodobého vyhodnocení, kdy se sešlo víc faktorů. Nebylo to lehké rozhodnutí. Paní vedoucí měla popularitu, zejména mezi dětskými čtenáři, což jsme hodnotili vždy kladně," podotýká starosta města Jan Rejzl.

Jak říká, pohled čtenářů chápe.

"Určitě jsme pečlivě zvažovali všechna pozitiva, ale na druhou stranu se tam opakovaly problémy v hospodaření a k tomu knihovna ztrácela hodně lidí. Cítili jsme, že se hodně vzdaluje těm, kteří už o knihovnu nejeví zájem. Dostala se do stavu, kdy se už nikam moc neposouvá. Chtěli jsme tomu dát nějakou novou energii. Zároveň se to sešlo s vyhodnocením, kdy nám přišel i počet zaměstnanců v knihovně na naše malé město až zbytečně vysoký. Prostě jednotlivé pramínky se spojily do jednoho názoru a udělali jsme organizační změnu, kdy jsme počet úvazků snížili o jeden," vysvětluje starosta.

Čtenářský deník. Ilustrační foto.
Knihovna ve Vamberku se pyšní novou Biblioschránkou

Jaroslava Martinová je připravená se bránit: "Nejen za sebe, ale za tuhle instituci. Oslovila jsem právníky. Vím, že můj návrat je bezpředmětný, ale jde o to, že toto nesmí pokračovat.“Křest knihy Pověsti Vamberka a okolíJaroslava Martinová (vpravo)Zdroj: Zdroj redakce

"Vím, že náš obor vypadá nenápadně. Ale věřte mi, je za ním kus práce. My jsme ty holky v teplácích, co taháme třicetikilové banánovky a ta práce je tak široká a zároveň odborná, že já jsem tady 28. rok a třináct let jako vedoucí a teprve po deseti letech jsem mohla říct, že tu knihovničinu znám. Jsem pedagog a ten obor jsem se deset let poctivě učila praxí a vlastně pořád se učím, protože se neustále vyvíjí. Děti jsou pak mojí srdeční záležitostí a nejvíc mě teď bere, že musím rušit přednášky s mateřinkami. Ale zvedám se, pomáhá mi spousta profesionálů, Národní knihovna, celorepublikové knihovnické odbory, vědecká knihovna, tím, že píšou vedení města. Pomáhá mi i rodina," dodává Jaroslava Martinová.