Jeho zrušení navrhovala firma Premier Servis, která vlastní čističku odpadních vod v sousedních Doudlebech nad Orlicí. Vadilo jí to, že Vamberk vymezil v územním plánu novou plochu pro výstavbu vlastní čističky. Soud však tvrzení firmy neuznal. Od roku 2003 při tom Vamberk využívá právě čističku v Doudlebech. Podle NSS územní plán nijak nepoškodil práva firmy Premier Servis.

Firma v návrhu podanému k NSS tvrdila, že město územním plánem zasáhlo do jejího ústavně zaručeného práva na podnikání a svobodné rozvíjení hospodářské činnosti i vlastnického práva. Poukazovala na to, že výstavba nové čističky není nutná, protože zařízení v Doudlebech svou kapacitou zcela dostačuje, navíc má i rezervy pro případný budoucí rozvoj Vamberka.

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) jsou však tvrzení Premier Servisu zcela obecná a nepřesvědčivá. Majetek firmy navíc leží na jiném katastrálním území.

„Je zjevné, že napadený územní plán nijak nezasahuje do vlastnických práv navrhovatele ke stávajícímu areálu čistírny odpadních vod v jeho vlastnictví ani k pozemkům, na nichž je tento areál zbudován. Navrhovatel nemůže být napadeným územním plánem dotčen, což je na první pohled zřejmé,“ uvedl v usnesení senát NSS s předsedkyní Lenkou Kaniovou.

Firma Premier Servis se podle NSS rozhodla podnikat v určité ekonomické oblasti a musí počítat s jistým podnikatelským rizikem. Proti odpojení kanalizačního systému od své čističky musí bojovat tržním chováním.

„Samozřejmě, že je zcela evidentní, že zřízení městské čistírny odpadních vod není v zájmu navrhovatele jako dosavadního poskytovatele služeb v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, nicméně jeho obchodní zájmy jsou v řízení o přezkumu napadeného územního plánu zcela irelevantní,“ rozhodl Nejvyšší správní soud.

V územním plánu je vymezení nové plochy odůvodněno tím, že se město rozhodlo vybudovat vlastní čističku a přestat využívat zařízení v Doudlebech. V minulosti vedl Vamberk s firmou Premier Servis spory o výši plateb za čištění odpadních vod. Pře se dostala i před soud.

Více informací k celému sporu přineseme v zítřejším vydání Rychnovského deníku. Dozvíte se vše podstatné!