Kauza vamberecké čistírny odpadních vod se zdárně chýlí ke konci. Už 11. dubna by měla být podepsána smlouva o koupi stoprocentního podílu ve společnosti Premier Servis městem. 

Cesta k dohodě ale nebyla vůbec jednoduchá. „Jednání byla složitá. Impulsem bylo až rozhodnutí majitelů přenechat nám svůj obchodní podíl. Pak se ale dlouho licitovalo o ceně. Jednoduché nebylo ani nalézt názorovou shodu v zastupitelstvu,“ popsal vývoj celé kauzy Jiří Mazúch, starosta Vamberka.

Na svém posledním zasedání však zastupitelstvo tento záměr podpořilo. Převzetí společnosti, s níž město vede letité soudní spory, představuje velkou úlevu, ale zároveň také nový závazek.

Náklady na provoz ukáže až praxe, ale leccos už naznačil ekonomický a technický audit. „Předpokládáme, že se rozhodně dostaneme pod náklady, které jsme museli doposud hradit firmě Premier Servis. Ty byly z našeho pohledu do 4 milionů, ale firma žádala více. Předběžné opatření soudu nás zavazovalo hradit až 5 760 000,- Kč ročně,“ řekl dále starosta.

Rozdíl mezi dosavadní a očekávanou částkou na likvidaci odpadních vod by měl pokrývat splátky úvěru, kterým se bude transakce financovat.

Přesné podmínky úvěru, jenž pokryje celou potřebnou částku, se v současnosti dolaďují. „Bylo vypsáno řádné výběrové řízení. Z něj vzešla banka, která nám finanční prostředky poskytne. Je zatím zbytečné uvádět, o jaký peněžní ústav se jedná,“ uvedl starosta Jiří Mazúch.

Podstata sporu prodejem zanikne

Po převzetí stoprocentního podílu ve společnosti zmizí i podstata dosavadních soudních pří. Ty se vedou právě o vykazované nedoplatky ze strany města. Sporná částka se pohybuje mezi osmi až dvanácti miliony korun.

„Mám na stole i odhady opřené o menší čísla, ale podstatné je, že po podepsání smlouvy již město nebude muset žádný dluh hradit,“ řekl dále starosta. Dlužnou částku by totiž město stejně platilo samo sobě. To potvrdila i protistrana v celém sporu a zároveň partner finišujících jednání. „Zastupitelé si odsouhlasili nákup celé společnosti. Jakmile přejde do majetku města, zruší se i celý spor,“ potvrdil Luboš Pácalt, jednatel společnosti Premier Servis.

Vzájemné spory se táhly celé roky a vedly až k nečekaným vyústěním. Jedna strana měla pocit, že za dodané služby přeplácí. Druhá se naopak cítila být nedoceněna. Ke vzájemné dohodě dlouho nebylo možné dojít. Město Vamberk proto ve svém územním plánu vymezilo plochu pro možnou výstavbu vlastní čističky odpadních vod.

Tímto krokem se oprávněně cítila ohrožena společnost Premier Servis, protože město Vamberk je jejím jediným klientem. Firma tak požadovala zrušení nového územního plánu u Nejvyššího správního soudu, leč marně. Společnost v návrhu tvrdila, že město zasáhlo do jejího práva na podnikání.

Její žádost soud zamítl s tím, že firma musí počítat s určitým podnikatelským rizikem a o svou pozici bojovat tržním chováním.

Plánované akce to prý neohrozí

Starosta nezastírá, že chystaná finanční transakce bude pro město zátěží, ale ta by díky očekávaným provozním úsporám neměla mít žádné fatální dopady.

Město je vázáno provést řadu plánovaných akcí, které souvisejí s jinými projekty, jako například rekonstrukci vodovodu v Pekle nad Zdobnicí nebo výstavbu kanalizace v Merklovicích. Obyvatelé těchto lokalit by se tak dopadů transakce neměli obávat.

Před samosprávou ještě leží řada dalších úkolů. Konkrétní provozovatel čistírny odpadních vod se totiž bude teprve vybírat. „Zvážíme všechny varianty. Tedy možnost, že by zařízení provozovalo samo město, i přenechání provozu jinému dodavateli,“ uzavřel starosta s tím, že podpisem smlouvy nic nekončí a vamberecká radnice stojí na startu dlouhé cesty. Čas teď ale bude hrát spíše pro ni.