Pokusí se návštěvníkům prohlídky více přiblížit současné moderní trendy v krajkářství. Mezi nově vystavenými exponáty muzeum odhalí například paličkované brouky, šperky, batoh i tenisky.