Už před několika lety se Vamberk zbavil asi svého největšího břímě.

"Byly to plochy po vojácích, kasárna, kde vznikl nový závod Pewagu. Na to navázaly lokality, které jsou dnes přístupné veřejnosti. Kromě nábřeží je to ulice Voříškova - Farská. V tuto chvíli patří k nejreprezentativnějším veřejným prostorám. Ulice je korunována altánem městské knihovny, který je prací architekta Martina Kožnara. Momentálně se uchází o ocenění Česká cena za architekturu a umístila se na druhém místě soutěže Dřevěná stavba roku v kategorii velkých dřevěných konstrukcí. Je to velký úspěch, snažíme se jít cestou zkvalitňování veřejných prostor, aby se tu dobře žilo," říká starosta Vamberka Jan Rejzl.

Co další brownfieldy a jaké jsou s nimi plány?
Ve Vamberku máme velkou rozvojovou plochu. Jedná se o areál bývalé masny a na to navazují nějaké nezastavěné pozemky na kopci v lokalitě Bačinka. Nechali jsme zpracovat územní studii, která stanovila možnosti a směry rozvoje, a na to navazuje právě probíhající změna územního plánu. Počítá se s tím, že v té spodní části by měla být výstavba bytových domů a v horní části zástavba rodinnými domy.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkO kolik bytových domů půjde?
V první fázi se bavíme o sedmi bytových domech, kde předpoklad je, že v každém z nich by mělo být umístěno zhruba 16 bytů. Co se týče rodinných domů, v navazující etapě je počítáno s 26. Tyto pozemky nejsou v majetku města, jejich vlastníci tam mají své stavební záměry a my budeme rádi, pokud tyto své záměry naplní.

Je tady velká poptávka po bydlení?
V současné době veliká, protože na celém Rychnovsku je nedostatek jak bytů, tak stavebních parcel pro rodinné domy. Takže nemám strach o to, že by o ně nebyl zájem.

Je tu nějaká další stavba, která vám dělá vrásky?
Určitě se tady ještě najdou stavby, které dosloužily a dneska nedělají městu čest. Ale věřím, že se nakonec najde majitel, který by si s tím dokázal poradit.

Investovalo či investuje se ve Vamberku i do stávajících obytných zón?
Ve Vamberku máme dvě sídliště, na starším sídlišti - Jiráskova je etapově zpracována revitalizace. V roce 2018 jsme postavili první etapu. Jedná se o úpravy zahrnující zeleň, parkování, komunikace, jde o komplexní projekt. Jednu z ulic jsme opravili a v současné době máme připravenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na další tři etapy. Nyní jsme ve fázi hledání finančních prostředků na to, abychom je postupně realizovali.

V této lokalitě v současné době probíhá největší investiční akce za posledních třicet let, a tou je rekonstrukce mateřské školy a domu dětí a mládeže. Mělo by dojít k rozšíření o celou jednu třídu mateřské školy. Je to další krok, kterým se snažíme podpořit život ve Vamberku, aby rodiče měli kam umístit děti.

A co parky a dětská hřiště?
Podařilo se nám opravit veškerá dětská hřiště, která byla na území města, a přibyla nová. Teď je to o tom, abychom se soustředili na péči o ně. Bednářovy sady, které jsou ve spodní části města, jsou pak lokalitou, kde se nám povedlo vybudovat workoutové hřiště a zároveň si tam pomalu začíná budovat tradici Vampark fest. Tento festival proběhne i letos. Teď v červnu tam zavítá pořad Partička pod širým nebem. Jsou to jednotlivé akce, které park pomalu probouzí, a návštěvníci jsou kolikrát až překvapeni, jak krásné místo pod vzrostlými stromy to je.