Zastupitelé dále zvolili za neuvolněné členy Rady města Vamberk Taťánu Břízovou, Jaroslava Sedláčka (oba Volba pro město) a Aleše Fišera (Společně pro Vamberk). Zastupitelé také zřídili finanční a kontrolní výbor a vybrali jejich předsedy a další členy a rozhodli o finančních odměnách pro členy zastupitelstva.

Na závěr pak zastupitelstvo schválilo projekt revitalizace obytného prostoru Jiráskova ve Vamberku.