Tvůrkyně vystudovala Střední odbornou uměleckořemeslnou školu při Školském ústavu umělecké výroby v Praze a Doplňkové pedagogické studium Mistr odborného výcviku na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové. Od roku 1991 vyučuje ručně paličkovanou krajku v Krajkářské škole ve Vamberku.

Dále titul získala Martina Poliaková z Trutnova za výsledky v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu a Veronika Tymelová z Nového Hrádku za keramickou tvorbu.

„V letošním roce se celkem sešlo celkem sedm nominačních návrhů. Odborná komise kvůli opatřením proti koronavirové pandemii jednala per rollam a doporučila udělit ocenění třem ženám, které udržují tradiční dovednosti lidové kultury a významně se zasloužily o jejich rozvoj. Upřímně jim k získání titulu mistra gratuluji a děkuji za udržování krásného řemesla pro další generace,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj. Předání cen oceněným mistryním se uskuteční 21. srpna v rámci slavnostního zahájení Mezinárodního folklórního festivalu v Červeném Kostelci.

„Naše ocenění je obdobou titulu Nositel tradice lidových řemesel, který uděluje ministr kultury České republiky,“ doplňuje náměstkyně Berdychová. Připomíná, že v letošním roce obdrželi toto prestižní ocenění tři zástupci z Královéhradeckého kraje - Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem za výrobu tiskařských forem na modrotisk a Jana Štefková z Merklovic u Vamberka za obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka.