Je na ně pamatováno částkou čtyři miliony korun. Vedle takzvané horní cesty v Pekle, která po provedení opravy vodovodu musela čekat, až zasypané výkopy slehnou, aby nová cesta byla dostatečně únosná a kvalitní, je počítáno se zadlážděním uličky u Helgolandu.

„Vzhledem k tomu, že Vamberk nemá takových malebných uliček nazbyt, byla přípravě projektu věnována maximální péče včetně osobních jednání s obyvateli uličky, kteří se svými náměty na zadání přímo podíleli.

Proto věříme, že se realizace setká s kladným přijetím nejen u těch, kteří ji budou nejvíce používat," řekl místostarosta Jan Rejzl.