Konec roku 2014 byl pro obec velmi hektický. Dokončili jsme dvě investiční akce. První a pro obec co do rozsahu „velký" byl projekt „Zateplení ZŠ a MŠ Bílý Újezd", jehož náklad byl kolem 7 milionů korun.

Ještě na sklonku loňského roku nám mírná zima dovolila dokončit a zkolaudovat další akci „Zateplení a výměnu oken OÚ v Bílém Újezdě". Hodnota tohoto díla byla kolem tří milionů korun.

Část nákladů uvedených akcí pokryly dotace ze Státního fondu životního prostředí a dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Pro letošní rok se musíme finančně vydýchat, a proto připravujeme pouze akce menšího rozsahu.

Jedná se hlavně o dlouho plánovanou výměnu oken v budově kampeličky Hroška, dále pak drobné opravy místních komunikací a spolu se Správou silnic Královéhradeckého kraje připravujeme opravu havarijního úseku silnice II. třídy ve směru Bílý Újezd – Hroška.

Nemalá část výdajů z obecní kasy půjde na projekty. V první řadě půjde o změnu územního plánu obce, dále pak projekt veřejného osvětlení v Mastech, projekt místní komunikace do lokality nových domků „Jeřábek" a stěžejní bude projekt cyklostezky „Ještětice, Bílý Újezd, Podbřezí", na kterém se budeme spolupodílet s městem Solnice a obcí Podbřezí.

Ne vše se točí v obci kolem investic. Místní dobrovolní hasiči pořádají každoročně v letních měsících dětskou soutěž v požárním útoku a velmi oblíbená se stala červencová noční soutěž O pohár starosty a Memoriál Petra Rychlého, které měly vloni premiéru pod novým osvětlením.

V Hrošce v areálu koupaliště Klub netradičních sportů Hroška pozve v prázdninovém období 4x příznivce hudby na pravidelné disko párty, z nichž jednu obohatí závody mopedů, takzvaná „Veteran moped šou". Sportovní vyžití v obci pro všechny zájemce zajišťuje hokejový klub, který pořádá v období červen až srpen turnaje v nohejbalu, malé kopané a tenisu.

Rubriku „Co je nového, pane starosto?" přinášíme každé úterý. Pořadí oslovovaných starostů a starostek je abecední podle názvu obce (mohou ale nastat i výjimky).