V letošním roce v jarním a letním období dalo vedení města v Týništi opravám chodníků zelenou.

Opravily se chodníky před bytovými domy ve středu města, hotové jsou chodníky na sídlišti U Dubu, v ulici Palackého i před vloni opravenou Mateřskou školou U Dubu.

Nyní se stavební dělníci přesunuli právě před kostel svatého Mikuláše a na náměstí.

Kostel se tak dočká po dlouhé době důstojného vstupu do objektu. Tuto skutečnost ocení zvláště věřící, svatebčané i návštěvníci koncertů, které se v kostele pravidelně pořádají.

Kostel pochází z roku 1361. Původně se jednalo o dřevěnou stavbu, která v průběhu staletí několikrát podlehla ničivým požárům, a kostel měnil svou tvář. Kostel v dnešní podobě byl postaven na místě spáleniště roku 1692. V průběhu 18. století došlo k několikerému rozšíření kostela. Charakteristická tvář kostela s průčelní věží vznikla až v roce 1794 s průběžnými zásahy do vzhledu, kdy podstatnou změnou byla roku 1941 přístavba věže a zabudování kostelních věžních hodin. Hlavní oltářní obraz namaloval Jan Umlauf z Kyšperka. V kostele sv. Mikuláše můžete nalézt raně barokní kazatelnu nebo křtitelnici z roku 1563. Zvon Svatý Mikuláš je zasvěcen patronu týnišťského kostela, váží 760 kg, největší průměr je 108 cm. Nese nápis: „Duším víru – srdcím pokoj – světu mír" od Rudolfa a Květy Manouškových – Zbraslav nad Vltavou. Zvon Svatý Václav je zasvěcen zemskému patronu a byl ulit na paměť 25. výročí osvobození naší vlasti v roce 1945, váží 440 kg, průměr činí 87 cm a je opět z dílny Manouškových. Zvon Svatý Dominik je zasvěcen zakladateli řádu Bratří kazatelů, váží 230 kg, je o průměru 70 cm a je zde napsáno: „Živé volej, mrtvé oplakávej, chraň od všeho zlého". Zvon Blahoslavená Zdislava je zasvěcen dominikánské terciářce, patronce žen, manželek a matek. Váha 82 kg, průměr 52 cm a nápis „Blahoslavená Zdislavo oroduj za nás". Na jižní straně kostela se nachází starý hřbitov. Poslední pohřeb se zde konal roku 1897. V blízkosti kostela se nachází fara, pochází z roku 1739 a patří k nejstarším památkám Týniště.