Jednou z nich je regionální historik JOSEF CVRČEK.
V úterý to bylo přesně padesát let od smrti tohoto archiváře, kronikáře a pedagoga. Josef Cvrček se narodil 27. července roku 1895 v Domašíně.

Po absolvování učitelského ústavu v Poličce (1914) nastoupil na svá první učitelská místa v Dobrušce a Krčíně. Léta 1915-18 prožil jako domobranec na vojně.
Po 1. světové válce učil na škole v Bačetíně a od roku 1923 v Dobrušce. V letech 1948-60 byl okresním školním inspektorem. Jako dobrovolný pracovník vedl v 50. letech dobrušské muzeum, pořádal rovněž městský archiv. Napsal řadu článků a studií věnovaných dějinám Dobrušky a okolního regionu. Ty publikoval především v Kulturním kalendáři města Dobrušky (1960-66). Zemřel 18. října 1966 v Dobrušce.

Právě pět let uplynulo také od smrti vědce, který emigroval do Austrálie. JIŘÍ (GEORGE) CHALOUPKA byl vědec, průkopník v oblasti studia vývoje skalních maleb původních australských obyvatel. Jiří Chaloupka pochází z Týniště nad Orlicí, kde se narodil 6. září v roce 1932.

Vědec v roce 1948 v 16 letech emigroval přes Německo do Austrálie. Usadil se v Perthu, později se přesunul do Melbourne a nakonec do Darwinu. Zde se poprvé setkal s malbami domorodců, a tak začala jeho celoživotní práce spojená s domorodci (Aboriginciú z území Kakadu).

Stal se průkopníkem v oblasti studia vývoje skalních maleb původních australských obyvatel. V roce 1973 se stal ředitelem australského národopisného muzea. Po odchodu do důchodu byl jmenován emeritním ředitelem a měl do instituce neustále přístup. Po pádu komunismu obnovil své vztahy s Českou republikou. Zemřel
18. října 2011 v Darwinu.

V pravidelné rubrice budeme přinášet informace o významných osobnostech našeho okresu.