„Spolu se starosty měst, kde pobývala, se domluvíme na tom, jak vznikne dokument o této neprávem opomíjené ženě. Ten by měl mapovat jednotlivá místa jejího pobytu a měl by pomoci charakterizovat, co bylo pro toto údobí typické," vysvětlila jednatelka Kultury, s. r. o., Marie Otavová s tím, že se musí také specifikovat, jak bude natáčení dokumentu probíhat a jak bude financováno.

Hlavně půjde o to přiblížit Magdalenu Dobromilu Rettigovou z několika pohledů, jako ženu, spisovatelku, národní buditelku a průkopnici české gastronomie. Zatím ještě není znám termín natáčení, rovněž je potřeba najít nějaké sponzory.

„Chtěli bychom začít v příštím roce, nechceme s dokumentem otálet. Rovněž počítáme s tím, že se budeme podílet na vytváření scénáře. Je neoddiskutovatelné to, že Rychnov má jednu devizu, a to autentickou budovu, kde Rettigovi opravdu žili," uvedla Marie Otavová.