Dále zastupitelé schválili Výzvu k podávání žádostí pro dotační řízení na podporu materiálního vybavení organizací poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádosti budou přijímány do 20. července 2017.