Romantické procházky kolem Černíkovického rybníka na rok pravděpodobně ztratí své kouzlo. 

Hospodářství Kolowrat, jemuž vodní plocha patří, by ho totiž chtělo odbahnit a opravit. To s sebou nese i nutnost vypuštění a rybník by zůstal prázdný po celý rok.

Hlavním problémem je však výskyt chráněných druhů živočichů a rostlin v uvedené lokalitě. Ublížit či omezit se nesmí nejen dospělým jedincům, ale i všem jejich vývojovým stadiím. Chráněno je rovněž i jejich životní prostředí. Proto teď záměr na odbahnění leží na stole odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, který může povolit výjimku.

Spor kolem žab

„Ve správním řízení nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí. Záměr by však mohl být pro chráněné druhy potenciálně škodlivý. Účelem řízení je jednak vyloučit, popřípadě snížit negativní vliv odbahnění na uvedené druhy, a současně nastavit podmínky, za kterých jej lze realizovat,“ uvedl Jiří Hošna z tiskového oddělení Královéhradeckého kraje. Proto k Černíkovickému rybníku přijedou 6. dubna pracovníci krajského úřadu, aby situaci zhodnotili.

Podle všeho největší spor panuje kolem žab, které v lokalitě žijí. Z chráněných živočichů se tady vyskytuje například ropucha obecná, skokan krátkonohý, skokan zelený, rosnička zelená, ropucha zelená či čolek obecný.

„Já bych neřekl, že by chráněné druhy byly ohroženy, ale spíše trochu omezeny. Tito živočichové jsou vázáni na vodu, ale v okolí voda zůstane minimálně ve vodotečích, případně v zamokřených tůních. Navíc jsou nedaleko další rybníky,“ řekl zástupce Správy Kolowratského rybářství Václav Kalenda.

Nepovolí, neopraví

Podle vedoucího Správy Kolowratského rybářství Vladimíra Flégla se samozřejmě vytvoří pro obojživelníky nějaká opatření v prostoru rybníka.

„Až bude rybník opraven, tak se tůně opět zatopí. Pokud bychom ale výjimku nedostali, žádná oprava by se konat nemohla,“ připustil Vladimír Flégl a prozradil, že by se vše mohlo platit z dotací, avšak zamýšlenou částku sdělit nechtěl.

„Pokud kraj výjimku povolí, koncem roku by mělo být zahájeno odbahnění, vývoz sedimentu a celková rekonstrukce výpustního zařízení, kádiště a loviště,“ vysvětlil Václav Kalenda, podle kterého je hlavním důvodem to, že v rybníku je poměrně vysoké množství sedimentu, kterého by se mělo odtěžit asi sedmdesát metrů krychlových.
Odbahněna tak bude plocha o výměře 172 metrů čtverečných při průměrné hloubce odbahnění 0,4 metru.