Procházka po sochařských dílech začíná v 15 hodin a bude spojená s odborným komentářem Věry Slavíkové a prohlídkou podzemních prostor obnovené kašny a náměstí T. G. M. Sraz je před městským úřadem. V 16 hodin bude následovat v prostorách expozice Sýpka přednáška restaurátora J. Brabce o restaurování Mariánského sloupu.