Vrátí se lidi do vlaků?Vlakovou dopravu v Rokytnici přestali využívat hlavně lidé, kteří jezdí do zaměstnání do Týniště, Častolovic či Vamberka.

Až na výjimky totiž většina pracujících jezdí autem. Důvod všech je stejný – při směnném provozu nestíhají vlakový spoj nebo žádný spoj nejede – právě na této myšlence začali v Rokytnici usilovat o vylepšení spojů a technické vybavenosti vlaků.

V současnosti spojů přibylo, 
přiláká to cestující?

Díky memorandu, které spolu s dalšími obcemi a městy podepsala v roce 2014, se podařilo dosáhnout dílčího úspěchu. Přitom to s budoucností tratě vypadalo ještě před časem všelijak. „Povedlo se nám prosadit, aby se vrátil večerní spoj, který byl na určitou dobu úplně zrušen. O víkendu jezdí lepší vlakové soupravy. Vlaky k nám už také zajíždí o vánočních svátcích," prozradil, co se povedlo na dráze v posledních dvou letech změnit, starosta Rokytnice Petr Hudousek.

Město se snaží úzce spolupracovat s krajem. „Chtěli bychom docílit, aby se novější soupravy rozšířily na všechny spoje a nejezdily pouze o víkendu," dodává Hudousek.

Starostové chtějí 
na trať vrátit život

Nejen Rokytnice, ale i okolní obce prý budou bojovat o lepší dostupnost hor. Mnoho lidí jezdí vlakem každodenně do práce, proto by se podle starostů měl na trať do Orlických hor navracet život.

Memorandum v roce 2014 podpořili i ve Slatině nad Zdobnicí a jejich přístup se nijak nezměnil. „Jsem moc rád, že se podařilo docílit navýšení některých spojů na této trati. Tuto změnu samozřejmě vítali i místní obyvatelé. Další změny k lepšímu budu určitě podporovat," svěřuje starosta Slatiny nad Zdobnicí Petr Tůma.

Nejen větší komfort pro cestující, ale také zlepšení stavu samotné tratě, je podle starostů nezbytností, bez které jejich smělé plány nemohou fungovat.

„Trať není v nejlepším stavu, je potřeba do její obnovy stále investovat," dodává Petr Hudousek.
Aby se cestující vrátili zpět do vlaků, je třeba jít jim „naproti". V současnosti řada z nich cestuje po regionu osobními automobily a pohodlí by se vzdávali jen těžko.

Co se podařilo zlepšit?Na trať z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách 
se znovu vrátil večerní spoj, ten nějakou dobu vůbec nefungoval.
Vlaky začaly jezdit také o vánočních svátcích.

O víkendech jezdí modernější vlakové soupravy.

Rokytnice i okolní obce v okrese budou o lepší budoucnost 
vlakové dopravy usilovat nadále.


Důležité by proto bylo podle starosty Rokytnice v Orlických horách Petra Hudouska například vybudování parkovišť u nádraží. Jednání o tom však podle jeho slov neprobíhají zrovna hladce – konkrétně co se Rokytnice týká.

V městě už několik let plánují také vznik parkoviště přímo u vlakového nádraží, je to ale pozemek SŽDC, který se městu ještě nepodařilo odkoupit. Tato situace se řeší už několik let.
Tímto tématem se bude Rychnovský deník zabývat podrobněji v příštích dnech.

Memorandum

Starostové obcí na Rychnovsku už na sklonku roku 2013 začali usilovat o zlepšení železniční dopravy, vzápětí na kraj poslali memorandum, ve kterém specifikovali své požadavky a navrhovali řešení, a to nejen v souvislosti s rokytnickou tratí, ale se železniční dopravou v regionu obecně.

Memorandum tehdy podpořily tři desítky obcí Rychnovska. Snažily se tak zachránit skomírající trať, upozorňovaly na skutečnost, že podpora železniční dopravy je opravdu důležitá. Obce dále usilovaly, aby České dráhy vyšly vstříc požadavkům místních cestujících.

Starostové si stěžovali, že dráhy mění grafikon a lidi v podstatě z vlaků vyhánějí. Místo toho, aby jim vycházely vstříc, tak jim dopravu komplikují a cestující pak raději jezdí do práce společně autem.

Bez průvodčího fungují naštěstí jen některé spoje

Rychnovsko – Téměř před dvěma roky přišly České dráhy s novinkou, že na některých spojích bude chybět průvodčí. Tato změna se týkala i trati z Rokytnice v Orlických horách do Doudleb nad Orlicí, cestující z ní nebyly nijak nadšeni a okolní obce taky ne. Jednalo se podle nich o další krok dozadu, který by mohl znamenat zánik železniční dopravy v horské lokalitě. Jak funguje trať bez průvodčího v současné době? Skutečně to některé cestující odradilo? „Zatím nemám k dispozici statistiku, podle které bych to mohl posoudit, mám v plánu si ji ale vyžádat, protože mě tato čísla zajímají. Některé lidi totiž tato změna bohužel od cestování vlakem odradila," vysvětluje své obavy Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách. Na trati z Rokytnice do Doudleb jezdí bez průvodčího pouze některé spoje. Ranní vlaky nebo ty, které jsou více vytížené, průvodčího mají. Podle Českých drah se jedná o celoevropský trend. Nejvíce se tato varianta využívá například v Rakousku a Švýcarsku. Aby někdo nevyužíval možnosti nekoupit si jízdenku vůbec, provádí se pravidelné kontroly.