V současné době byly zahájeny stavební práce, nový chodník má vyrůst směrem k Dolnímu sídlišti. „Smyslem je zajistit vyšší bezpečnost chodců v této části města.

Na jaře budou následně dokončena bezpečnostní opatření pro lepší viditelnost pohybujících se chodců z důvodů horší přehlednosti tohoto místa," prozrazuje starosta Rokytnice Petr Hudousek. Dle jeho slov tak bude Dolní sídliště kompletně propojeno s centrem města moderním chodníkem.