V pátek 16. března proběhlo na rychnovském gymnáziu okresní kolo soutěže programování pro studenty středních škol. Z každé ze čtyř zúčastněných škol byli vybráni tři studenti, aby při řešení zadané úlohy předvedli své dovednosti a znalosti.

Studenti si k řešení mohli vybrat libovolný programovací nástroj. Hodnocení projektu bylo nezávisle posuzováno čtyřmi hodnotiteli dle pevně daných kritérií. Bohužel do hodnocení nebylo možno zahrnout parametr náročnosti řešení v závislosti na zvoleném programovacím nástroji.

Na prvních dvou místech se umístili studenti 4. ročníku VOŠ a SPŠ v Rychnově n. Kněžnou. O vyrovnané úrovni dovedností soutěžících vypovídá nejlépe bodový rozdíl mezi druhým a čtvrtým místem pouze 1,15 bodu.

Kvalita vytvořených projektů pak jen potvrdila výbornou připravenost a vysokou odbornou znalost všech zúčastněných studentů. Nutno podotknout, že většina vytvořených prací svou úrovní přesáhla rozsah učiva předmětu programování na středních školách a mnozí ze soutěžících už se věnují programování poloprofesionálně ve svém osobním volnu.

Se zadáním a hodnocením soutěže pomáhal i vítěz loňské celostátní soutěže Milan Šulc, dnes student ČVUT. První čtyři účastníci byli doporučeni na postup do krajského kola soutěže.

Dík patří organizátorovi soutěže i pořadatelské škole za výbornou přípravu i hladký průběh soutěže a poděkování patří i studentům třetího ročníku oboru Informatika v ekonomice naší školy Jiřímu Novotnému, Danielu Maixnerovi a Davidu Hroudovi za vzornou reprezentaci školy a předvedený výkon.

Kromě soutěže v programování se vybraní žáci zúčastnili v Ústí nad Orlicí regionální matematické soutěže, kterou pořádá Krajský úřad Pardubického kraje ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.

Kostelečtí studenti si tak mohli porovnat své matematické znalosti se studenty ze všech středních škol regionu. Všichni naši soutěžící se udrželi v první třetině, přičemž nejlépe se umístila studentka 3. ročníku Kateřina Brandejsová. Obsadila krásné 3. místo v konkurenci dalších 39 soutěžících.

Všem úspěšným studentům blahopřejeme.

Jaroslav Kudr