Sirény budou spuštěny zkušebním nekolísavým tónem po dobu 140 sekund. Účelem zkoušek je komplexní prověření provozuschopnosti a funkčnosti infrastruktury radiové sítě a koncových prvků varování obyvatelstva.

V případě skutečného ohrožení sirény vysílají jiný (kolísavý) signál, než jaký je slyšet při pravidelných zkouškách.