Letos uplyne 650 let od první písemné zmínky o obci Pohoří, kde toto velké jubileum oslaví v závěru tohoto týdne od pátku do neděle mimo jiné odhalením plakety génia Járy Cimrmana či vysvěcením nového zvonu v kostele svatého Jana Křtitele.

Letos zároveň uplynulo deset let od chvíle, kdy se v místním hostinci sešlo několik příznivců turistiky, většinou věkem mladších, aby založili odbor Klubu českých turistů na základě nalezené boty.

Odhalení plakety se zúčastní i rodák z Pohoří a zakládající člen Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Toho diváci v pátek večer uvidí na divadelních prknech. Spolu s mladými členy studentského divadelního souboru Gympl Dobruška se objeví ve své roli v představení Záskok.

Oslavy doprovodí i mnohá další kulturní vystoupení. Přijede třeba Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. Ale těžko vybrat jen to nejzajímavější…

Památku na Járu Cimrmana odhalí na pohořském pohostinství v pátek večer. Bude připomínat, že génius tam nezaplatil útratu a zbyl po něm pouze škrpál, který ztratil, když z lokálu utíkal. „Nápad vnikl u našeho Klubu českých turistů, který tady má tradici. Přemýšleli jsme, čím bychom oslavili 650 let od první zmínky. Protože naším rodákem je Miloň Čepelka, napadlo nás, že by se dala vymyslet legenda s Járou Cimrmanem. Nejdřív jsme uvažovali, že by škrpál udělali naši truhláři ze dřeva, ale nakonec ho vytvoří zedníci. Jak bude vypadat, to bude překvapení,“ říká starosta obce Zdeněk Krafka.

Nudit se nebudete

V pátek večer mohou diváci zhlédnout divadelní představení Záskok. Nacvičili jej mladí členové studentského divadelního souboru Gympl Dobruška. Miloň Čepelka bude hrát ve své roli s nimi. V sobotu ráno zahájí program oslav spanilá jízda starých veteránů napříč obcí. Během dne pak vystoupí mažoretky, šermíři z Nového Město nad Metují a proběhne česko-polský fotbalový turnaj. Návštěvníci si budou moci prohlédnout základní či mateřskou školu, obecní pohostinství nebo výstavu dobových fotografií obce v místní tělocvičně. Po dobu oslav mohou zájemci získat v pohostinství příležitostné razítko Klubu českých turistů. Večer vystoupí v pohořském přírodním kulturním středisku Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. Den zakončí ohňostroj.

Oslavy budou pokračovat i v neděli. Nejprve projde slavnostní průvod hasičů s praporem obce ke kostelu, potom vystoupí malý žesťový soubor a v 10 hodin proběhne před kostelem svěcení nového zvonu. Následovat bude varhanní koncert a od 11 hodin slavnostní poutní mše svatá.

Sbírka mezi občany

Během první světové války byly pohořské zvony ze zvonařské mosazi zrekvírovány. V současné době je na věži pouze jeden. „Nyní jsme nechali vyrobit druhý stejných rozměrů, jaké měly původní dva. Zvon se jmenuje podle našeho světce Jan Křtitel a je na něm zmínka o výročí a obecní znak, který vlastníme už několik let. Věříme, že bude sloužit desítky let,“ doufá pohořský starosta Zdeněk Krafka.

Na pořízení nového zvonu probíhá sbírka. Dárci přispívají během mší, mohou se obrátit i na obecní úřad. V případě, že jejich dar bude vyšší než tisíc korun, budou zaregistrováni a zapsáni v obecní kronice, jako tomu bylo i dříve. „Věříme, že při tak významné události se zvon z milodarů a dárcovských darů zaplatí. Zbytek peněz doplatí obec. Celková cena zvonu je 105 tisíc korun,“ dodává Zdeněk Krafka. Tečkou za oslavami bude koncert dechového souboru Valanka v neděli odpoledne.

Získali ocenění

První písemná zmínka o Pohoří je obsažena v nadační listině z roku 1361, kdy pán na opočenském panství Mutina z Dobrušky daroval děkanskému kostelu sv. Václava v Dobrušce určité pozemky, mezi nimi také zahradu i se zahradníkem mezi Pulicemi a Pohořím. Ač nadání bylo učiněno již 28. června 1361, listina byla potvrzena pražským arcibiskupem Arnoštem až 18. října 1361. Je samozřejmé, že osídlení vsi existovalo již před rokem 1361. Více o historii Pohoří se lze dozvědět v digitální kronice na obecním webu. Za ni obec obdržela i ocenění jako za ojedinělý počin v soutěži Zlatý erb v roce 2001.

Po povodních, které obec s více než šesti sty obyvateli postihly v roce 1998, měli v Pohoří kupu práce s obnovou, a tak na oslavy 640 a 645 let nebylo příliš času. O tom, že obec se od povodní podařilo zkrášlit, svědčí třeba opravená škola, takzvaná stará škola, chodníky, místní cesty a v neposlední řadě kostel svatého Jana Křtitele, na jehož opravách se podíleli i dobrovolníci.

Obec získala rovněž Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku v roce 2008 za spolupráci obce, zemědělského subjektu a soukromé firmy, která předělala tamní areál zemědělského družstva na své sídlo.

(zr, ill)