Antonín Novotný
Podbřezí

V loňském roce se zateplila budova Základní školy a Montessori mateřské školy včetně rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. patře. Opravovaly se místní komunikace a kulturní památky v obci. Podařilo se nám zpracovat pasport kanalizace v Podbřezí. Obec uspořádala sraz rodáků a slavilo se 130. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.
Vyzdvihnout bych chtěl výbornou práci spolků a všech občanů Podbřezí a velmi dobrou spolupráci s naší partnerskou obcí z Polska – Jaszkowa Górna.
Vloni jsme zpracovali dva důležité dokumenty hledící do budoucnosti – program rozvoje obce Podbřezí na období 2016 – 2020 s výhledem do roku 2025 a věcný záměr rozvoje Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na období 2016 – 2020.
Letos chceme realizovat závěrečnou etapu stavebních úprav budovy č. p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení. Budeme pokračovat v pasportu kanalizace. Čeká nás zpracování nového územního plánu a opravy kulturních památek a místních komunikací.
Co se týká celkového stavu a obrazu obce, je zastupitelstvo velice spokojené. Občané vytvořili s vedením obce dobrý a přátelský kolektiv. Problémy řešíme společně a občané jsou velmi iniciativní při zlepšování životního prostředí a tvorbě společenského, kulturního a sportovního života všech občanů. Je zde opravdu čilý společenský ruch. Za to všem patří dík.