„Na popud obyvatel města Opočna, kdy jsem se setkal s tím, že přišli a řekli, že by chtěli nějakým způsobem přispět k údržbě zámeckého parku, jsme na sobotu 26. října vyhlásili dobrovolnickou akci na údržbu zámeckého parku před letohrádkem. Bude se hrabat listí, cestičky se budou vysypávat štěrkem a podobně. Uvidíme, s jakým zájmen se akce setká a kolik lidí s hráběmi a lopatami přijde,“ uvedl kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.