Na komunikaci, která respektuje trasu původní cesty a je dlouhá téměř dvě stě metrů, je plánováno obratiště ve tvaru „T".

Po jejím okraji mají vzniknout zpevněné plochy, které bude možné využívat k občasnému parkování a vjezdu na jednotlivé parcely. Vzniknout má také nový vodovodní řad a dešťová kanalizace.

K budoucím stavebním parcelám bude přivedeno i veřejné osvětlení. K výstavbě komunikace bylo nutné zajistit trvalé vyjmutí některých pozemků ze zemědělského půdního fondu.   (njt)