Vlčí jáma, Vlčinec - pomístní názvy dávají tušit, že pro tuto obávanou šelmu bývaly Orlické hory domovem už kdysi dávno. Bylo jen otázkou času, když se po množících se zprávách o jejich výskytu objeví i tady. Pro chovatele hospodářských zvířat se stal obávaným predátorem, před kterým se musí chránit, a není divu, že se mnozí lidé setkání s ním obávají.

"Přirozeně se chovající vlk je opatrný a lidem se spíše vyhýbá. V osídlené krajině se ale mohou vlci přiblížit k lidským obydlím, protože jejich teritorium na ně bezprostředně navazuje. Pokud o vás bude vědět, nepotkáte ho, neukáže se vám. Pokud se vám přesto podaří vlka zahlédnout, je to proto, že jste ho překvapili a nevěděl o vás. Může se stát, že člověka v takovém případě bude pozorovat trochu déle, oproti nám totiž ve dne hůře vidí, a proto jeho reakce může být opožděná," vysvětluje zoolog Chráněné krajinné oblasti Orlické hory Václav Pavel.

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou". Snímek je z loňska.
V Orlických horách se mohou objevit vlci. Nebojte se jich, ale pozor na psy

Jaké máte aktuální informace o výskytu vlků v Orlických horách, zvětšuje se jejich populace?

V Orlických horách evidujeme vlky od roku 2018. V roce 2020 se u nás pravděpodobně poprvé rozmnožili (v Polsku u Trčkova) a v současné době se v Orlických horách a okolí pohybují dvě až tři skupiny vlků, odhadujeme, že celkem přibližně 15 zvířat včetně toulajících se jedinců, kteří nejsou součástí stálých smeček.

Vlci v Orlických horách mají těžiště výskytu v Polsku, na české straně evidujeme potulky jednotlivých zvířat nebo menších skupin (dva až sedm jedinců). Mezi roky 2020 a 2023 početnost vlků v Orlických horách pravděpodobně mírně vzrostla. Živí se převážně lesní zvěří, škody na hospodářských zvířatech jsou v Orlických horách minimální.

Ilustrační foto.
Vlci v Orlických horách jsou plaší, uklidňuje zoolog. Po zahlédnutí lidí utečou

Máte informace o méně plachých vlcích i z Rychnovska?

Taková informace se objevila na facebooku Královéhradeckého kraje, ale co se týká Rychnovska, jde zřejmě o omyl. Agentura ochrany přírody a krajiny společně s Královéhradeckým krajem vydala varování před méně plachými jedinci v Podkrkonoší. Jde o dva mladé vlky v oblasti Rudníku, Čermné a Vítězné, kteří nemají strach z lidí, na Rychnovsku o mimořádně se chovajících vlcích žádné informace nemáme.

Po zkušenostech z předchozích let můžeme konstatovat, že se vlci v oblasti Orlických hor v jarním období intenzivněji potulují, často mladí vlci, kteří se nerozmnožují a teprve získávají zkušenosti, a častěji tak dochází i k náhodným setkáním s lidmi. Tito vlci jsou plaší a po zahlédnutí člověka rychle zmizí.

Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"
Vlci v Orlických horách? "Máme šanci, že zůstanou plaší a škodit nebudou"

Jak by se měl člověk při takovém setkání zachovat?

Vždy platí, že je třeba se k takovému vlkovi nepřibližovat a nechat mu únikový prostor, aby měl čas situaci vyhodnotit. Pokud chcete vlka aktivně zaplašit, stačí hlasitý hovor nebo jiný hluk (tleskání, pískání).

Pokud chodíte se psem, je důležité ho mít na vodítku (pod kontrolou) - volně pobíhající pes daleko od majitele může vyprovokovat vlky k útoku, protože jej vnímají jako konkurenta. Nedoporučuje se zanechávat v přírodě ani u obydlí zejména živočišný odpad, který by mohl vlky lákat a ti by se mohli naučit docházet do obcí. Objevují se i pozorování vlků z dopravních prostředků - vlk si totiž, stejně jako jiná zvířata, auto nespojuje s člověkem.