Veřejnost a zástupci spolků se sešli v parčíku na Kupkově náměstí. Pátek 
11. listopadu je výročím ukončení první světové války, která si našla své oběti i v našem kraji, v Opočně to bylo dvaadvacet padlých, stejný počet zemřel na následky válečných útrap.

„Vzdát úctu těm, díky nimž žijeme v míru, učit tomu i mladou generaci. To je důvod, proč jsme připravili dnešní setkání," shodují se pořadatelé. Těch se zapojilo opravdu hodně – Sokolové, skauti, Československá obec legionářská, Sbor dobrovolných hasičů, Spolek Abakus a město – kulturní a letopisecká komise.

Vše nasvědčuje tomu, že díky jim všem se v Opočně bude Mezinárodní den veteránů připomínat každoročně.

(dm)