O sesuvu opěrné zdi v ulici Podkostelí informovalo město Opočno. "Na místo havárie byl povolán statik, který zhodnotil situaci z hlediska bezpečnosti pro okolní stavby a ujistil nás, že stávající stav není pro okolní nemovitosti v tuto chvíli ohrožující, společně s geologem nyní navrhne způsob opravy," sdělilo město na svém facebooku.

Statik podle města potvrdil, že jedním z faktorů, které se na havárii „podepsaly“, jsou i otřesy způsobené zvýšenou automobilovou dopravou. V posledních týdnech si tudy mnoho motoristů i přes zákaz zkracovalo cestu.

Opěrná zeď se letos v únoru zřítila i v Rychnově nad Kněžnou:

"Vzhledem k nastalé situaci, byla okamžitě komunikace pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena," uvedlo město.

Pěší by tímto úsekem měli procházet s největší opatrností. "Zřícená stěna musí zůstat až do zahájení oprav v tomto stavu, aby tvořila přirozenou oporu zbylé části opěrné zdi," vysvětlilo město.