Předem natočené multimediální přednášky vysokoškolských lektorů se prostřednictvím internetu přenášejí do konzultačních středisek. Senioři se tak mohou vzdělávat, aniž by museli cestovat do vzdálených univerzitních center. Úroveň svých znalostí si pak posluchači ověřují v samostatně vypracovaných testech.

Studijní poplatek je 300 korun. Více studiu se zájemci dozvědí v informačním centru. Termín pro podání přihlášky je 20. září.