Jen pro upřesnění, od loňského roku tato služba funguje na Starém náměstí a na autobusovém nádraží.

Na všech třech místech se můžete připojit k internetu pomocí WiFi sítě na časově omezenou dobu 30 minut zcela zdarma, po uplynutí této doby se připojení přeruší. Kapacita a rychlost připojení je taková, aby pokryla dostatečný počet připojených zařízení.Cílem této služby je zvýšit komfort pro obyvatele i návštěvníky města.
Mohou si po připojení k internetu vyřídit například e-mailovou poštu, přečíst si zprávy, vyhledat dopravní spojení, připojit se k sociálním sítím, prohlédnout si internetové stránky města nebo si třeba stáhnout mobilního průvodce Rychnovem nad Kněžnou.