Návštěvníci si během dne otevřených dveří mohli prohlédnout prostory školy a také nahlédnout do její historie. V sobotu se slavil i úspěch Ohnišova v letošním ročníku soutěže Vesnice roku. Odborná porota mu udělila bílou stuhu za činnost mládeže. O hudební vložku programu pod širým nebem se postarala kapela Opočenka.

Budova dnes Základní a mateřské školky Ohnišov je jednou z dominant obce. Její stavba byla zahájena 21. září 1931 slavnostním výkopem studny. Učit se v nové budově začalo v září 1932. Projekt vypracoval architekt Jindřich Freiwald (1890 až 1945), žák proslulého Jana Kotěry, který dal podobu řadě staveb v celé zemi i v regionu. Jindřich Freiwald za války neprojektoval, je ale autorem typologické příručky o moderních stavbách takzvaného „druhého bydlení“ - chat a víkendových domů v přírodě a na venkově, která byla vydána až posmrtně v roce 1947. Architekt Freiwald zemřel při osvobozování Prahy 8. května 1945.

Z jubilejního 20. Kosteleckého posvícení. Vystoupila i kapela Jelen.
Jarmark i bohatý program. Na Kosteleckém posvícení zazářila kapela Jelen