Petra Novotná
starostka Ohnišova

Připravujeme se na velké akce, jimiž bude zateplení budovy základní a mateřské školy a obnova vodovodu.
Školu čeká kompletní zateplení budovy počínaje výměnou oken, zateplením střechy, podřezáním zdiva. S největší pravděpodobností dojde i na vzduchotechniku. Předpokládáme, že v rámci celé akce dojde také k výměně kotle, protože už platí nová pravidla.

Další zásadní akcí, na niž rovněž budeme muset shánět finanční zdroje, je vodovod. Jedná se o úpravnu vody, rozšíření vodojemu, obnovu vodovodu a hledání nového zdroje vody, což jsou stěžejní věci. Jedná se o akce, které jsou náročné z pohledu organizace a shánění dotací, protože bez nich to nemůžeme úspěšně zvládnout.

Následně nás čeká kanalizace a chceme zlepšit péči o obecní zeleň a revitalizovat rybník. Nepůjde pouze o jeho odbahnění. Nastal čas, kdy se budou muset opravit jeho břehy.
Na poli kultury si lidé organizované akce chválí. Ovšem nejde o nic nového, pořádají se tady dlouhodobě. Za všechny musím jmenovat plesy, karneval, čarodějnice, Halloween či drakiádu. Uspořádali jsme výlet pro seniory a obnovili tak dřívější tradici.