Momentálně zde opravují místní komunikace, ty budou mít nový asfaltový povrch.
Nyní se ale také opravuje silnice, která vede ve směru od tamního mlýna. Jedná se už o druhou etapu této stavby. Etapa první byla započata již v předchozích letech, ale z důvodu nedostatku financí je druhá část výstavby realizována až nyní.

MÍSTNÍ CHTĚJÍ CHODNÍKY

Další momentálně rekonstruovanou komunikací je vrchní silnice mezi Slemenem a Synkovem. Tedy cesta směrem od sadů k bývalému zemědělskému družstvu. Stavební akce hradila obec z vlastního rozpočtu a zároveň využila také dotaci.
Do budoucna mají v plánu v obci budovat také chodníky, které zde chybí. Pohyb chodců podél hlavní silnice je totiž dost nebezpečný.
To potvrdili i místní občané, kteří se k chodníkům vyjádřili také ve veřejné anketě. Podle nich na místě opravdu chybí.
Zastupitelstvo zde také plánuje vznik chodníku od parkoviště u autobusové zastávky ve Slemeně směrem ke škole.  (vac)