Horská služba zvýšila varování z dosavadního druhého na třetí stupeň z pětibodové škály, což znamená „značné nebezpečí.“

Laviny se totiž po nedělním sněžení, kdy připadlo 15 centimetrů sněhu, mohou samovolně uvolnit.

„Hlavně na severně orientovaných svazích může ležet větší množství sněhu s možností tvorby deskových lavin. Nebezpečí lze očekávat zejména na svazích se sklonem nad 35 stupňů,“ uvedl Pavel Cingr z krkonošské horské služby.

Ohroženy jsou i značené cesty.

CO TO JE LAVINA

Lavina - náhlé uvolnění a následný rychlý sesuv sněhové hmoty po dráze delší než 50 m a minimálním objemu 1 000 m3.

Pokud vám to zní příliš vědecky, tak si pod tím můžete představit právě takový sesuv sněhu, který už ohrožuje lidský život (je to jen číselně popsáno). Sesuvy menších rozměrů označujeme jako sněhové splazy.

JAK VZNIKÁ LAVINA

PŮSOBENÍ GRAVITAČNÍ SÍLY NA SNĚHOVOU POKRÝVKU NA SVAHU +
1. zvýšené dodatečné zatížení (například působení lyžaře, pád převěje, …)
a/nebo
2. pokles pevnosti samotného profilu
(či některé z jeho mezivrstev)
může způsobit zborcení komplikované silové rovnováhy svahu (tedy buď tzv. uměle vyvolané nebo samovolné)!

KDY VZRŮSTÁ NEBEZPEČÍ LAVIN

1. Nový sníh kombinovaný s větrem!!!
2. Masivní oteplení!!!
3. Nesoudržná vrstva vzniklá vlivem dlouhodobých nízkých teplot uvnitř sněhového profilu!!!

Ve všech těchto případech by se dala dohledat nestabilní vrstva (vrstvička):

1. vrstvička nového sněhu na původním podkladu, která nebyla (a nebo znatelně méně) pěchována větrem v porovnání s vrstvami nad ní. Je nutná dostatečně dlouhá doba na alespoň jakousi stabilizaci. (Jih » alespoň 3 dny za dobrých podmínek, sever (anebo stín, chlad) » až týden!!!)
2. podmáčení vrstvička nebo přímo vrstva ležící buď přímo na zemi nebo na ztvrdlé vrstvě v rámci sněhového profilu (například ledové lamely, …)
3. vznik nových druhů krystalů uvnitř sněhového profilu!!! (teplota pod -10 C po dobu okolo 1 týdne a více, dá se očekávat spíše ve stinných místech…

Speciálně pozor na:

* První sluneční den po periodě sněžení je obzvlášť nebezpečný!
* Velmi nebezpečné je i větrné počasí i když nesněží!
* Pozor i na stinné strany žlabů, které nevedou přímo na sever či severovýchod!