Nová instance, která začala v krajském městě fungovat od prvního září, má celkem patnáct členů. Ti získali mandát na pět let. V čele zasedne monsignore Josef Růt.

„Tento soud řeší záležitosti církevního práva. Mezi velmi časté případy patří spory ohledně manželství, kdy církevně sezdaným lidem se kupříkladu rozpadá svazek,“ uvedl biskupský sekretář Vojtěch Macek.

Poznamenal, že soud má své specifické postupy a procesy, které může použít a partnerům pomoci. Církevní právo kupříkladu nezná klasický rozvod manželů, ale za určitých okolností je ochoten přistoupit na jejich odluku. Svazek tím však nekončí.

„Dalším příkladem sporů, které tato instance řeší, jsou také problémy farností, případně další vnitřní záležitosti církve,“ doplnil Macek.
Diecézní soud byl zřízen v návaznosti na zánik Interdiecézního soudu v Praze. Podobně jako v civilním soudnictví existuje odvolací instance. Tou se stal Interdiecézní církevní soud v Olomouci.