Nainstalovali jsme tam novou lavičku a také jsme předělali schody. Zvoničku jsme od základů změnili i v Nedvězí. Z původního objektu zbyl pouze zvon, který jsme nechali opravit. Zvonička je úplně nová, i k ní se udělají schody a přibyla tu také lavička. Na místo jsme ještě nainstalovali informační tabuli. Oprava obou zvoniček nás přišla na 370 tisíc. Z kulturních akcí pořádáme 30. listopadu zpívání v kostele v Šedivinách.
Rubriku „Co je nového, pane starosto?" budeme přinášet každý týden v úterním vydání. Pořadí oslovovaných starostů a starostek bude abecední podle názvu obce.

(star)