Hlavními body jednání byly: zpráva o stavu oprav a investičních akcí pro rok 2017 a jejich plnění, poskytnutí dotací z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí „Sport - celoroční pravidelná činnost" a „Podpora sociálních služeb a služeb navazujících, prevence před rizikovými jevy".

Dalším bodem bylo vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění současná vyhláška o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených městem, a změna rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2017.