Je přirozené, když se ředitelé škol vyjadřují o svých vzdělávacích ústavech pochvalně. Zajímavé však je, když si sami studenti váží školy, kterou navštěvují. Příkladně Jiří Štancl, který na rychnovském gymnáziu studuje osmým rokem a letos bude maturovat, by zvolil stejnou školu, pokud by se měl znova rozhodovat: „Gymnázium F. M. Pelcla má dobrou reputaci, co se týče kvalitní přípravy na další vzdělání,“ řekl mladý muž, který se po maturitě chystá na Fakultu Informatiky a managementu v Hradci Králové.

Víkend otevřených dveří

O kvalitách rychnovského gymnázia se můžete přesvědčit osobně dnes, v sobotu a v neděli, kdy se zde konají Dny otevřených dveří (v pátek a v sobotu do 17 hodin, v neděli do 11:30). Po škole vás provedou studenti, kteří se podílejí na organizaci. Rovněž kostelecká Obchodní akademie T. G. M. zve na svou půdu zájemce o studium, a to v pátek od čtyř hodin.

Také očekávání Petry Hynkové ze 4. ročníku Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí se splnilo: „Zvažovala jsem mimo jiné také Střední školu aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Pro kosteleckou akademii jsem se rozhodla díky těmto argumentům – je to rodinná škola, navíc v místě bydliště, s kvalitní výukou a navíc bez školného.“

Otevřené dny na gymnáziu v Rychnově budou mít slavnostní charakter – slaví se zde totiž 295. výročí založení, a k vidění budou tabla z historie ústavu, takže gymnázium mohou navštívit nejen rodiče budoucích studentů, ale také bývalí studenti, kteří se mohou na fotografiích najít. „Naším cílem je zdůraznit význam gymnaziálního vzdělání, jež má výhodu v možnosti odložit rozhodnutí, kterým směrem se na cestě vzdělání dát,“ podotkl ředitel gymnázia Zdeněk Žabokrtský.

Ředitelka kostelecké Obchodní akademie T. G. M. chce při příležitosti dnešního odpoledne návštěvníkům předvést nové vybavení učeben informatiky – 17 dataprojektorů, multimediální učitelské stoly a plazmové televizory. „O studium na naší škole je dostatečný zájem – dokonce k nám dojíždí 25 studentů z Pardubického kraje,“ vyjádřila se ředitelka. Druhý Den otevřených dveří chystají v Kostelci na 8. ledna.