Za rok 2016 bylo občany Kostelce města vytříděno zhruba 70,7 tun papíru, dále 96,9 tun plastů, 88,3 tun skla a 1,7 tun kompozitních obalů. Směsného komunálního odpadu bylo vyprodukováno 1529,1 tun a objemného 71,8 tun. Náklady na zajištění systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Kostelce nad Orlicí, dosáhly 4 148 422 korun.

Příjem z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů včetně rekreačních objektů činil bezmála tři milióny korun. Za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů získalo město od společnosti EKO-KOM finanční odměnu ve výši 778 tisíc korun.

Dana Ehlová