V týdnu od 6. do 11. března se tak mohou noví čtenáři zapsat bezplatně. Ve čtvrtek 8. března je pak v prostorech vamberecké knihovny připravena přednáška členů Spolku přátel historie Vamberka, která nese název Osmičkový rok.

Na pátek 23. března si knihovna připravila autorské čtení Věry Finy a výstavu intarzií Jiřího Tomáše. V průběhu března si na své přijdou i nejmenší. Ty se mimo jiné čeká na setkání s názvem Naschválníčci a seznámení se s knihou Františka Nepila. Chybět nebude ani Noc s Andersenem.