Své síly zde změřili studenti z celkem 26 zemědělských škol z celé republiky. Soutěž byla zaměřena na praktickou i teoretickou část z hlavních odborných předmětů: mechanizace, pěstování rostlin, chov zvířat a ekonomika. Zvláštní disciplínou pak byla jízda zručnosti traktoru s vlekem.

Tomáš Vacek velmi úspěšně reprezentoval kosteleckou zemědělskou a ekologickou školu, když obsadil celkově krásné 5. místo a v jízdě zručnosti se umístil na místě prvním. Navázal tak na vynikající tradici z loňského ročníku, kdy Josef Klekar dosáhl celkově druhého místa při soutěži v Bystřici nad Pernštejnem.

Milena Kracíková, učitelka pěstování rostlin SŠZE a SOU CHKT